top of page
Jos van der Schot - innovatiepartners.pn

JOS.VANDERSCHOT

@INNOVATIEPARTNERS.NU

Jos van der Schot

verbinder, analist en schrijver

Ik ben een betrokken mens

Ik geef om mensen, de samenleving en de wereld

Wat maakt onze wereld beter?

Wat kan ik daaraan bijdragen?

Mijn kracht zijn verbinding en het woord
 

Mijn werk draait om het gezamenlijk vormgeven

van maatschappelijke veranderingsprocessen.

Ik analyseer, beschrijf en verspreid.

Complexe transities

vragen om

heldere taal

Ik werk vanuit journalistieke principes:

teksten zijn feitelijk juist en taalkundig toegankelijk

bronnen zijn traceerbaar.

Verbinden is mijn tweede natuur, zowel inhoudelijk als intermenselijk.

Ik ben een teamspeler, die in taal verbindt

feiten met de context; details met grote lijnen;

verdieping met de oppervlakte.


 

art-lasovsky-8XddFc6NkBY-unsplash_edited

SCHERP IN TAAL

Innovatiepartners

In Innovatiepartners creëer ik voorwaarden voor samenwerking en vernieuwingen.

​Binnen het collectief groeit creativiteit en komen innovatie en disruptieve ideeën tot ontwikkeling.

In verbinding met andere professionals komt mijn talent optimaal tot zijn recht.

Mijn inbreng is scherpte, diepgang en zorgvuldigheid tot aan het eindproduct.

herbert-goetsch-SGKQh9wNgAk-unsplash.jpg

ZACHT IN VERBINDING

Tekst & Context

Van der Schot Tekst & Context is de uitvalsbasis

van waaruit ik het merendeel van mijn teksten schrijf.

Maatschappelijke veranderingen zijn mijn habitat

In dat habitat bevinden zich milieu, energie, ruimte, natuur brede duurzaamheid (ecologisch, sociaal en economisch),

rechtvaardige verdeling van welvaart en (mannen)emancipatie

Geen thema staat op zichzelf. Elke tekst schrijf ik

met ook voor de brede en vaak complexe context

In Vrije teksten neem ik u graag mee in mijn ideeën en stellingnames. De vorm varieert van losse gedachten en korte columns tot stevige opinieartikelen en grondige essays.

Mijn vrije teksten vindt u op de pagina

Hieronder leest u (het begin van) mijn laatste.

Vrije teksten

 

Oorverdovende stilte

Het voorjaar van 2020 was oorverdovend stil. Corona had een groot deel van de menselijke activiteiten stilgelegd en zonder de overheersende herrie van auto’s, vliegtuigen, boomzagen, boorhamers en bladblazers konden we plotseling weer horen hoe ‘stilte’ klinkt. Een wrang geschenk, waar ik desondanks van kon genieten. ’s Ochtends weer wakker worden met een koor van tuinfluiters. De natuur weer horen, het geluid van stilte.

Desolate sound of extinction

Het stille voorjaar drong mij de herinnering op aan het boek Silent Spring van Rachel Carson uit 1962. De paradox was niet te missen. In de lente van Rachel

Mannen en Emancipatie

In ruim dertig jaar heb ik - in opdracht - een groot aantal teksten geschreven, journalistieke artikelen, essays, rapporten en (bijdragen aan) boeken. Hier vindt u een (nog niet complete) lijst hiervan, waarvan u veel teksten kunt downloaden.

In Vrije teksten neem ik u graag mee in mijn gedachten, ideeën en stellingnames. De vorm varieert van losse gedachten en korte columns tot stevige opinieartikelen en grondige essays.

Mijn vrije teksten vindt u op de pagina

 

Oorverdovende stilte

Het voorjaar van 2020 was oorverdovend stil. Corona had een groot deel van de menselijke activiteiten stilgelegd en zonder de overheersende herrie van auto’s, vliegtuigen, boomzagen, boorhamers en bladblazers konden we plotseling weer horen hoe ‘stilte’ klinkt. Een wrang geschenk, waar ik desondanks van kon genieten.
’s Ochtends weer wakker worden met een koor van tuinfluiters. De natuur weer horen, het geluid van stilte.

Desolate sound of extinction

Het stille voorjaar drong mij de herinnering op aan het boek Silent Spring van Rachel Carson uit 1962. De paradox was niet te missen. In de lente van Rachel

Mannen en Emancipatie

Belangrijke maatschappelijke vraagstukken die mij al mijn hele leven bezig houden zijn onrechtvaardige verdeling van kansen en welvaart en emancipatie.

 

Emancipatie gaat over volledige ontplooiing van mensen. Waar vrouwen al tientallen jaren werken aan verbetering hun maatschappelijke positie en aan gelijkwaardigheid, houden veel mannen zich vooral vast aan de traditionele privileges. Daarmee doen ze zichzelf tekort en versterken ze de ongelijkheid.

 

Reden om de strijd aan te binden met achterhaalde en schadelijke rolpatronen en onrecht.

In ruim dertig jaar heb ik - in opdracht - een groot aantal teksten geschreven, journalistieke artikelen, essays, rapporten en (bijdragen aan) boeken. Hier vindt u een (nog niet complete) lijst hiervan, waarvan u veel teksten kunt downloaden.

Meest recente werk::

White Paper

Van klimaatakkoord naar keukentafel -

Organisatie van de wijkgerichte energietransitie

Rapportage

Wegbereiders - CO2-beprijzing en een integraal werkende overheid

ESSAY EN ONDERZOEK

Rekenen met de toekomst -

Van Parijs naar een CO2-prijs

bottom of page