top of page

Tekst & Context

Mijn werkzame leven draait om schrijven. Sinds 1987 in mijn eigen bedrijf, met tussenpozen van enkele jaren waarin ik samenwerkte met collega-schrijvers. Journalistieke principes zijn mijn anker: open houding, stevig onderzoek, herleidbare bronnen, grondige analyse, check and double check en heldere schrijfstijl.

Het genre is breed: korte artikelen, verslagen, rapporten, essays, (onderdelen van) boeken. De laatste jaren is de nadruk komen te liggen op de langere verhalen over complexe onderwerpen.

bottom of page